Vi digitaliserar dina gamla minnen från VHS, Video8 / Hi8, DV, Diabilder, 8mm, Super 8, 16mm, Ljudkassetter m.m. till moderna format som DVD - skiva eller USB - minne. Se uppe i menyerna för mer information.

JL video är ett familjeföretag med många år i branschen, vi inriktar oss främst på

digitalisering av film och ljud till både privat och företagskunder.


Vi digitaliserar/ överför:

Filmer: DV, Mini DV, Betamax, VHS, VHSc, S-VHS, Video 8, Hi8, Digital 8, 8 mm film, Super 8, Regular 8, Smalfilm,  DVD / Mini DVD.

Ljud: Ljudkassetter, Diktafonband, Mini cassette, Vinylskivor, Rullband

Bilder: Diabilder, Negativ, Minneskort, Pappersbilder

Kopiering/ överföring: CD, DVD / Mini DVD-skivor, Minneskort, Disketter, Mobiltelefoner


Vi har som måtto att:

*Ha fokus på bästa möjliga kvalité 

*Ta oss tid för våra kunder och projekten vi åtar oss

*Hålla bra priser
Vi hämtar materialet hos dig

Om det blir för mycket  för er att skicka och/eller inte har möjlighet att lämna själv till oss så erbjuder vi även hämtning och lämning av material från våra kunder. Detta till en kostnad av 18,50 kr milen, med utgångspunkt från våran adress Norra Hökåsvägen 23 Västerås.    

( Vi har fått höra att det på loggan kan se ut som att vi heter L video vilket inte är fallet, vi heter ännu JL video:) )

Tänk även på detta

Videoband och ljudkassetter blir obrukbara om de får ligga för
länge, och gamla foton bleknar. Men vi kan nu rädda dina ­minnen till ett
rimligt pris innan det är för sent!

Det du själv kan tänka på för att förlänga livslängden är att förvara materialet svalt, tillexempel i en garderob i källaren.
Och absolut inte i utrymmen som kan bli varma, tillexempel i en låda uppe på vinden, där temperaturen kan vara väldigt
varierande.